INFORMUJEME

Dne 22. května 2018 získala jedna ze společností v naší skupině, TOMMY STACHI s.r.o., licenci České národní banky.

V roce 2016 byl v České republice přijat zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který klade přísnější podmínky na činnost poskytovatelů úvěrů. Ti jsou kromě získání licence povinni vykonat zkoušky odborné způsobilosti, či přísněji ověřovat úvěruschopnost spotřebitelů.

Po dlouhém promýšlení, diskutování a scházení se s kvalifikovanými web  designéry a dalšími odborníky jsme v květnu 2018 spustili nový web. Při jeho tvorbě jsme se řídili heslem, že méně je více a kvalita vítězí nad kvantitou.

Věříme, že se nám podařilo vytvořit přehledné webové stránky, které jsou uživatelsky přívětivé a které zároveň odrážejí našeho elegantního, seriózního a svěžího ducha.

V květnu 2018 jsme otevřeli fond kvalifikovaných investorů TSG Investments SICAV, kde mohou investoři očekávat výnos z investovaných prostředků ve výši 6–9 % ročně.

Fond TSG Investments SICAV chce investovat prostředky získané od investorů převážně do společností z oblasti finančních služeb a do nákupu obchodních podílů společností z této oblasti, ve které mají jeho zakladatelé mnohaleté zkušenosti.